VÝCHODOČESKÝ BASKETBAL


O projektu

Logo Východočeský basketball

Smyslem projektu Východočeský basketbal je primárně posílení basketbalu jako produktu, a to v celém východočeském regionu, jak je patrné i z názvu. „Prioritně nám půjde o sportovní stránku,“ uvádí Pavel Stara, předseda představestva BK JIP Pardubice, „a to od mládeže až po dospělé,“ zdůrazňuje.

V období zrodu tohoto ambiciózního projektu byly pod jeho hlavičkou sdruženy čtyři kluby: tehdejší BK Synthesia Pardubice (Mattoni NBL - nyní BK JIP Pardubice), Sokol Hradec Králové (1. liga), Tesla Pardubice (2. liga) a Spartak Rychnov nad Kněžnou (Východočeská liga). Neustále je však vyvíjena intenzivní snaha o navázání úzké spolupráce s dalšími basketbalovými kluby z východních Čech, které jsou průběžně oslovovány, a v současnosti je pod hlavičkou V-Basketu sdruženo již šestnáct klubů!

„Projekt funguje na bázi čtyřúrovňového systému,“ vysvětluje Pavel Stara. „Na vrcholu pyramidy je BK JIP Pardubice (top – Mattoni NBL), na dalších stupních jsou tzv. Partnerské kluby (1. liga), interní farma (2. liga) a spolupracující kluby (další kluby z východočeského regionu).

Garantem projektu je BK JIP Pardubice. „Usilujeme mimo jiné o rozšíření marketingových a obchodních možností pro všechny participující subjekty, dále o posílení společenské a sociální prestiže basketbalu v očích široké veřejnosti atd.,“ upozornil na široký záběr projektu Pavel Stara.

Základní informace

Východočeský basketbal je přesným a výstižným pojmenováním procesu, který v Pardubicích probíhá minimálně od začátku nového tisíciletí.

Eastern-Bohemia basketbal: English-language version

Basketball of Eastern-Bohemia – project for everyone who takes basketball seriously.

Tisknout